Aanmelden vrijwilliger

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de Zjwamer Paosloup. Hierbij moeten alle velden ingevuld worden.

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Wil meehelpen bij: *


* We kunnen niet garanderen dat u hiervoor ook wordt ingedeeld, maar proberen er rekening mee te houden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Onze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is in te zien via onze website: zjwamerpaosloup.nl.
Korte inhoud: Door dit formulier in te vullen, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard door de secretaris en op de Google drive van de stichting Zjwamer paosloup. Beide beveiligd met een wachtwoord. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen.